[1]
Nieborak, T. 2019. Zakaz missellingu jako przykład zastosowania behawioralnej koncepcji prawa?. Studia Prawa Publicznego. 3(19) (grudz. 2019), 29–48. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2017.3.19.2.