[1]
Stępniak, K. 2019. Środowisko prawników wobec sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Badania socjologiczno-prawne. Studia Prawa Publicznego. 3(19) (grudz. 2019), 93–115. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2017.3.19.5.