[1]
Trupkiewicz, M. 2019. Kilka uwag o Internetowej Platformie Aukcyjnej umożliwiającej uzyskanie wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w kontekście podpisów elektronicznych. Studia Prawa Publicznego. 3(19) (grudz. 2019), 117–132. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2017.3.19.6.