[1]
Mizerski, R. 2019. Gwarancje proceduralne na wypadek wydalenia cudzoziemca w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka. Studia Prawa Publicznego. 3(15) (grudz. 2019), 61–96. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.3.