[1]
Kochowska, E. 2019. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa korporacji międzynarodowych wyzwaniem dla systemu ochrony inwestycji zagranicznych. Studia Prawa Publicznego. 3(15) (grudz. 2019), 99–129. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.4.