[1]
Wojtczak, K. 2019. O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 2. Organizacja aspirantury naukowej i studiów doktoranckich. Studia Prawa Publicznego. 2(14) (grudz. 2019), 49–91. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.2.14.3.