[1]
Wojtczak, K. 2019. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 185. Studia Prawa Publicznego. 4(16) (grudz. 2019), 201–205. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.4.16.9.