[1]
Chmielnicki, P., Ingot-Brzęk, E. i Styn, I. 2019. Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw le-gislacyjnych. Wnioski z badań . Studia Prawa Publicznego. 1(13) (grudz. 2019), 9–24. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.1.