[1]
Wojtczak, K. 2019. O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 1. Niższe stopnie naukowe . Studia Prawa Publicznego. 1(13) (grudz. 2019), 27–65. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.2.