[1]
Staniszewska, L. 2019. Modele odpowiedzialności za delikt administracyjnysankcjonowany karami fi nansowymi na przy-kładzie wybranych krajów europejskich . Studia Prawa Publicznego. 1(13) (grudz. 2019), 67–83. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.3.