[1]
Ura, P. i Kubas, E. 2019. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Jednostka wobec działań administracji publicznej”, Arłamów, 15–17 maja 2016 r. Studia Prawa Publicznego. 3(15) (grudz. 2019), 231–235. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.3.15.15.