[1]
Narożniak, A. 2019. Dallal Stevens, Co rozumiemy przez ochronę?, “International Journal on Minority and Group Rights” 2013, vol. 20, s. 2 (opr. Agnieszka Narożniak). Studia Prawa Publicznego. 1(13) (grudz. 2019), 175–176. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.13.