[1]
Kosiński, E. i Trela, A. 2019. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. I FSK 1493/14. Studia Prawa Publicznego. 1(13) (grudz. 2019), 149–161. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.7.