[1]
Kotowska-Lewińska, M. 2019. Collette Snowden, Sally Lewis, Rozbieżne komunikaty: publiczna dyskusja na temat szkolnictwa wyższego a nietypowi studenci w Australii), „Higher Education” 2015, vol. 70, iss. 3 (opr. Monika Kotowska-Lewińska). Studia Prawa Publicznego. 1(13) (grudz. 2019), 172-173. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2016.1.13.11.