[1]
Tabernacka, M. 2018. Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej. Studia Prawa Publicznego. 4(24) (grudz. 2018), 65–82. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.4.