[1]
Chludziński, B. 2018. O potrzebie alternatyw dla sądowego rozstrzygania sporów pomiędzy władzami administracyjnymi a podmiotami prywatnymi w świetle Zalecenia Komitetu Rady Ministrów R (2001)9. Studia Prawa Publicznego. 4(24) (grudz. 2018), 83–100. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.5.