[1]
Wojciechowicz, J. 2019. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego w związku z podjęciem pracy zarobkowej w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Studia Prawa Publicznego. 2(26) (cze. 2019), 159–173. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2019.2.26.7.