[1]
Fiktus, P. 2019. W poszukiwaniu euro-atlantyckiej doktryny wolności słowa, pod red. Michała Urbańczyka, Łukasza D. Bartosika, Natalii Zagórsk-iej, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań–Łódź 2019. Studia Prawa Publicznego. 2(26) (cze. 2019), 175-178. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2019.2.26.8.