[1]
Zakashvili, .U. 2019. Szczególne uwarunkowania prawne rozbiórki budynków i bu-dowli wybudowanych bez pozwolenia na działce państwowej objętej ograniczeniem zabudowy. Studia Prawa Publicznego. 3(27) (wrz. 2019), 73–92. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.3.