[1]
Kruś, M. 2019. Umowa urbanistyczna jako przykład umowy administracyjnej na tle polskiego i europejskiego porządku prawnego. Studia Prawa Publicznego. 3(27) (wrz. 2019), 117–138. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2019.3.27.5.