[1]
Zwolak, S. 2019. Granice władztwa planistycznego przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studia Prawa Publicznego. 4(28) (grudz. 2019), 9–26. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.1.