[1]
Biniasz-Celka, D. 2019. Cywilnoprawne aspekty umów zawieranych pomiędzy organem administracji publicznej a organizacją pozarządową w celu realizacji zadań publicznych. Studia Prawa Publicznego. 4(28) (grudz. 2019), 53–78. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.3.