[1]
Pyka, A. 2019. Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych. Aspekty prawne. Studia Prawa Publicznego. 4(28) (grudz. 2019), 79–101. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.4.