[1]
Zwolak, S. 2019. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. II OSK 1697/16. Studia Prawa Publicznego. 4(28) (grudz. 2019), 165–177. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2019.4.28.8.