[1]
Borecki, P. 2020. Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny pedofilskie duchownego – wyrok na miarę precedensu. Uwagi w sprawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r., sygn. II CSK 124/19. Studia Prawa Publicznego. 3 (31) (paź. 2020), 33–52. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2020.3.31.2.