[1]
Mucha, J. 2021. Sprawozdanie z IV Konferencji Szkoleniowej i VII Poznańskiego Salonu Mediacji „Ugoda mediacyjna i koszty mediacji”, Poznań, 21 października 2020 r. Studia Prawa Publicznego. 1(33) (mar. 2021), 167-171. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.10.