[1]
Borecki, P. 2021. „Tęczowa zaraza” a niezależność Kościoła i godność człowieka. Uwagi do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 grudnia 2020 r., sygn. I C 1357/19. Studia Prawa Publicznego. 1(33) (mar. 2021), 139–154. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2021.1.33.6.