[1]
Wojtczak, K. 2021. Tytuł profesora w postępowaniu przed Radą Doskonałości Naukowej. Studia Prawa Publicznego. 2(34) (wrz. 2021), 9–63. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2021.2.34.1.