[1]
Sancewicz, P. 2021. Przestrzeń obowiązywania aktów prawa miejscowego po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Studia Prawa Publicznego. 4 (36) (grudz. 2021), 59–77. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2021.4.36.3.