[1]
Pawłowski, S. 2022. Wykonywanie zawodu lekarza przez cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka polskiego. Studia Prawa Publicznego. 1 (37) (cze. 2022), 9–28. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.1.