[1]
Dąbrowska, A. 2022. Solomon Dersso, Forty years of the African Charter and the reform issues facing the discourse and practice of human rights (Czterdzieści lat Karty Afrykańskiej i problemy reform, przed którymi stoi polemika z prawami człowieka i praktyka ich stosowania) „African Human Rights Law Journal” 2021, vol. 21, no. 2. Studia Prawa Publicznego. 1 (37) (cze. 2022), 211–212. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.10.