[1]
Gajewski, S. 2022. Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 stycznia 2021 r., sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa krytyczna). Studia Prawa Publicznego. 1 (37) (cze. 2022), 169–183. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.7.