[1]
Borecki, P. 2022. Immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność za nadużycia seksualne duchowieństwa. Rozważania na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 października 2021 r. w sprawie J.C. i inni v. Belgia (Skarga nr 11625/17). Studia Prawa Publicznego. 1 (37) (cze. 2022), 151–168. DOI:https://doi.org/10.14746/spp.2022.1.37.6.