(1)
Jakubowska, I. Sprawozdanie Z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka I Praktyka W służbie człowiekowi Pracy: «Inspekcja Pracy – Wyzwania przyszłości»”, Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, 27 Października 2016 R. 10.14746/spp 2019, 153-155.