(1)
Nawrot, J. Kierunki Zmian W Prawie O bezpieczeństwie Morskim. 10.14746/spp 2019, 103-121.