(1)
Narożniak, A. Giulia Vicini, Rozporządzenie dublińskie między Strasburgiem I Luksemburgiem: Nowe ukształtowanie Zasady Non-Refoulement W Imię Wzajemnego Zaufania?. 10.14746/spp 2019, 207-208.