(1)
Narożniak, A. Joseph Damamme, W Jaki sposób otyłość może zmieścić Się W Prawnej Koncepcji niepełnosprawności? Analiza porównawcza Interpretacji sądowych W świetle Unijnego I amerykańskiego Prawa Antydyskryminacyjnego Po Sprawie Kaltoft. 10.14746/spp 2019, 208-209.