(1)
Fedorowicz, M. Postanowienia Ustawy Z Dnia 23 Marca 2017 R. O Kredycie Hipotecznym Oraz O Nadzorze Nad pośrednikami Kredytu Hipotecznego I Agentami Oraz Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego a Zapobieganie Kryzysom bankowości Hipotecznej. 10.14746/spp 2019, 9-30.