(1)
Trupkiewicz, M. Kilka Uwag O Internetowej Platformie Aukcyjnej umożliwiającej Uzyskanie Wsparcia W Zakresie Odnawialnych źródeł Energii W kontekście podpisów Elektronicznych. 10.14746/spp 2019, 117-132.