(1)
Staniszewska, L.; Jędrzejczak, M. Sprawozdanie Z Przebiegu uroczystości Jubileuszu 70. Urodzin Oraz 45. Rocznicy Pracy Naukowej Profesora Zbigniewa Janku W Dniu 27 Października 2017 R. (opr. Lucyna Staniszewska, Maria Jędrzejczak). 10.14746/spp 2019, 237-242.