(1)
Narożniak, A. Francesca Strumia, Obywatelstwo Europejskie I Imigracja Do UE: Demoikratyczny Most pomiędzy Prawem Obywateli państw Trzecich Do przynależności I Prawem państw członkowskich Do wyłączania. 10.14746/spp 2019, 234-236.