(1)
Mizerski, R. Gwarancje Proceduralne Na Wypadek Wydalenia Cudzoziemca W Systemie Europejskiej Konwencji Praw człowieka. 10.14746/spp 2019, 61-96.