(1)
Kochowska, E. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Korporacji międzynarodowych Wyzwaniem Dla Systemu Ochrony Inwestycji Zagranicznych. 10.14746/spp 2019, 99-129.