(1)
Wojtczak, K. O Stopniach Naukowych W Polsce Ludowej. Część 2. Organizacja Aspirantury Naukowej I studiów Doktoranckich. 10.14746/spp 2019, 49-91.