(1)
Wojtczak, K. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Pod Red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 185. 10.14746/spp 2019, 201-205.