(1)
Chmielnicki, P.; Ingot-Brzęk, E.; Styn, I. Redukcja Ryzyka przedsiębiorcy Jako Przedmiot Inicjatyw Le-Gislacyjnych. Wnioski Z Badań. 10.14746/spp 2019, 9–24.