(1)
Wojtczak, K. O Stopniach Naukowych W Polsce Ludowej. Część 1. Niższe Stopnie Naukowe . 10.14746/spp 2019, 27–65.