(1)
Staniszewska, L. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „Administracja rządowa W Terenie – Problemy, Szanse I wyzwania”, Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Im. A. Mickiewicza W Poznaniu, Poznań, 14 Kwietnia 2016 R. 10.14746/spp 2019, 227-231.