(1)
Ura, P.; Kubas, E. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jednostka Wobec działań Administracji publicznej”, Arłamów, 15–17 Maja 2016 R. 10.14746/spp 2019, 231-235.