(1)
Narożniak, A. Dallal Stevens, Co Rozumiemy Przez ochronę?, “International Journal on Minority and Group Rights” 2013, Vol. 20, S. 2 (opr. Agnieszka Narożniak). 10.14746/spp 2019, 175-176.